Συχνές Ερωτήσεις


 •  Δεν γίνετε registration της συσκευής Yealink με το SIP Proxy:

  1. Επιβεβαιώστε οτι έχετε σωστή διεύθυνση IP. Εάν ναι, τότε θέστε την θύρα WAN σε DHCP mode, βεβαιωθείτε πως ο DHCP Server είναι προσβάσιμος και λειτουργεί κανονικά.
  2. Ελέγξτε το gateway.
  3. Ελέγξτε τον DNS server.
  4. Επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες του λογαριασμού σας είναι αυτές που λάβατε από τον πάροχο ή από τον διαχειριστή.
  5. Επιβεβαιώστε οτι ο SIP proxy server λειτουργεί.
  6. Ελέγξτε την θύρα SIP. Η εξ'ορισμού τιμή είναι 5060.


 • Η συσκευή Yealink δεν έχει διεύθυνση IP:

  1.  Επιβεβαιώστε την σύνδεση της WAN θύρας της συσκευής.
  2.  Επιβεβαιώστε οτι ο DHCP server λειτουργεί κανονικά και υπάρχουν διευθύνσεις ελεύθερες για απόδοση.
  3.  Δοκιμάστε να θέσετε ένα στατικό IP στην θύρα WAN.


 • Δεν ακούω τίποτα κατα την διάρκεια μιας κλήσης:

  1. Επιβεβαιώστε οτι το σπιράλ καλώδιο της συσκευής Yealink είναι συνδεδεμένο με το ακουστικό και με την συσκευή.
  2. Επιβεβαιώστε οτι το mute δεν ειναι ενεργό.
  3.  Συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις εξερχόμενων κλήσεων του παρόχου σας.


 • Δεν ανταποκρίνονται οι τόνοι DTMF στην συσκευή Yealink:

  1. Ελέγξτε πιο είδος DTMF τόνων χρησιμοποιείτε, και το κατα πόσο αυτό είναι συμβατό με τον διακομιστή σας.
  2. Διασταυρώστε την τιμή της μεταβλητής payload με τον πάροχό σας.


 • Πώς αλλάζει ή ώρα της συσκευής Yealink;

Επιλέξτε την σωστή Ζώνη Ώρας χειροκίνητα μέσω του web περιβάλλοντος ή από τις επιλογές της συσκευής αλλάξτε την ώρα χειροκίνητα.


 • Πώς αποφεύγω μια δεύτερη κλήση όταν είμαι ήδη σε κατάσταση συνομιλίας;

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αναμονής (Call Waiting). Η συσκευή Yealink θα αρνείται όλες τις κλήσεις όταν βρίσκεστε σε συνομιλία.


 • Πώς λειτουργεί το Auto Provisioning στις συσκευές Yealink;

Επικοινωνήστε με τον τεχνικό ή μεταπωλητή Yealink για πληροφορίες.

Call me back