Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Η ασφαλής αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων σας είναι υψηλή προτεραιότητα για εμάς στην Yealink.gr. Ο ρόλος της προστασίας αλλά και της Δήλωσης Προσωπικού Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε για είδη δεδομένων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Yealink.gr και πως τα χρησιμοποιούμε.

H Yealink.gr αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητάς σας. Εκτιμούμε εσάς και την εμπιστοσύνη σας και εξασφαλίζουμε πως όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε πλήρη εναρμόνιση με τους κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την πολιτική μας περι απορρήτου.

Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών που συλλέγει η Yealink.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών από τον δικτυακό τόπο προς τις συνδεδεμένες εταιρείες με αυτόν. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή την ιδιοκτησία του.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των μελών της, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένα στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του μέλους και της εταιρίας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το μέλος στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία, με σκοπό την εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το ίδιο. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Το μέλος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Συλλογή Και Χρήση Δεδομένων

H Yealink.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης χρησιμοποιήσει τη φόρμα επικοινωνίας/παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου, όπου οι ζητούμενες πληροφορίες είναι τo ονοματεπώνυμο του μέλους, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, η διεύθυνση αποστολής, το τηλέφωνο επικοινωνίας του καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, εφόσον επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα. Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε το μέλος να συμμετάσχει με απόλυτη επιτυχία στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Τέλος, η Yealink.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών για τρεις λόγους

 • Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/ χρηστών της και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.
 • Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών /χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του δικτυακού τόπου.
 • Tην ενημέρωση τους σχετικά με νέα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις της εταιρίας κλπ.

Το μέλος αποδέχεται και συναινεί όπως η εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της εταιρίας) από την επίσκεψη του μέλους στην ιστοσελίδα με σκοπό:

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα στα μέλη της,
 • την εν γένει ενημέρωση του μέλους,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του μέλους αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας,
 • την ενημέρωση του μέλους σχετικά με νέα προϊόντα κλπ.
 • την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να αιτηθούν την εξαίρεσή τους από κάθε επικοινωνία προερχόμενη από την Yealink.gr.

Διοχέτευση Και Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

H Yealink.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/ και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών του σε κανένα τρίτο. H Yealink.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών του σε τρίτα νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.yealink.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/ και παραγγελιών των χρηστών/ μελών.

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.yealink.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/ μέλη του καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης.

Η Yealink.gr δεσμεύεται σε συμμόρφωση κατά τους ορισμούς του νόμου και τις επιταγές των αρμόδιων αρχών. Με την αποδοχή της παρούσας ο χρήστης συγκατατίθεται στο παραπάνω δικαίωμα των νομικών και φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με το www.yealink.gr.

Cookies

Η Yealink.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.yealink.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του site είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/ χρήστης του www.yealink.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.yealink.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Call me back