Όροι & Προϋποθέσεις


Αυτή η σελίδα περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση σας με τον ιδιοκτήτη του site στο Διαδίκτυο ( «το Site») και τα δικαιώματά σας για την πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με αυτό. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά, αν δεν συμφωνήσετε με όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τότε παρακαλώ να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων αυτών υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση και ανάγνωση των ιστοσελίδων αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισμούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατή η πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες yealink.gr.

H Yealink.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ άμεσα με την εμφάνιση τους στον δικτυακό τόπο χωρίς να επιβάλλεται η προσωπική ενημέρωση των χρηστών παρά μόνο μέσα από την σελίδα αυτή. Παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα αυτή ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Χρήση του δικτυακού τόπου

Έχετε το δικαίωμα να πλοηγήστε ελεύθερα μέσα στις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της Yealink.gr. Δεν έχετε το δικαίωμα να κατεβάσετε, ή να εκτυπώσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας είτε για προσωπική, είτε για εμπορική χρήση. Δεν έχετε το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, ξαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή κάνετε χρήση των περιεχομένων της ιστοσελίδας για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, περιλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, οπτικοακουστικού υλικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Yealink.gr. Θα πρέπει να πάντα να έχετε υπόψη σας πως όλα όσα βλέπετε και διαβάζετε στον εν λόγω δικτυακό τόπο προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια από το την Yealink.gr.

Εγκυρότητα των Περιεχομένων

Παρά το γεγονός ότι η Yealink.gr καταβάλει εύλογες προσπάθειες, στα πλαίσια του εφικτού, να περιλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες στις ιστοσελίδες της, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη όσον αφορά την αξιοπιστία, ακρίβεια, εγκυρότητα, επικαιρότητα, χρησιμότητα ή πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας στον δικτυακό της τόπο.

Περιορισμός Ευθυνών

Η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου της Yealink.gr γίνεται με δική σας ευθύνη. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η Yealink.gr δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε βλάβες υποστείτε με την χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία.

Η Yealink.gr δεν αναλαμβάνει επίσης, καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη από ιούς που ίσως προσβάλλουν τον προσωπικό σας υπολογιστή ή άλλο μέρος της ιδιοκτησίας σας κατά την πρόσβαση, χρήση ή εξερεύνηση των ιστοσελίδων της ή κατά την «φόρτωση» οποιωνδήποτε υλικών, δεδομένων, κειμένων, εικόνων ή οπτικοακουστικών στοιχείων.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου yealink.gr σας παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, άμεση ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε εγγυήσεις εμπορικότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση η Yealink.gr αποποιείται κάθε ευθύνη κατά το μέτρο που είναι εφικτό, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η Yealink.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα, ενώ επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, να τερματίσει ή να τροποποιήσει όλα ή κάποια από τα περιεχόμενα του δικτυακού της τόπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Πληροφορίες & Disclaimer

Η Yealink.gr χρησιμοποιεί τη δέουσα επιμέλεια για να βεβαιωθεί ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αυτή είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, το υλικό αυτής της Ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Yealink.gr προτίθεται να παρέχει γενικές πληροφορίες μόνο και το υλικό παρέχεται «όπως είναι». Η Yealink.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή δεν άφησε να εννοηθεί ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στο υλικό είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα, ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι σωστό, ακριβές, αξιόπιστο και ενημερωμένο, ή ότι αυτό το Site ή ο server που το καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Yealink.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ενημέρωση του υλικού σε αυτό το Site, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές ημερομηνίες.

FIRMWARE DOWNLOAD DISCLAIMER

ΤΑ FIRMWARE DOWNLOADS ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ Η YEALINK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η YEALINK ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΞΆΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, Ή ΤΑ ΈΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ.

Τα εκ του νόμου δικαιώματα του πελάτη που αφορούν την Yealink.gr ως καταναλωτή παραμένουν ανεπηρέαστα.

ΧΡΗΣΗ

Άδεια για τη χρήση των εγγράφων (όπως βιβλία, δελτία τύπου, καθώς και τυχόν άλλων εκδόσεων) από το Κόμβο χορηγείται από τη Yealink.gr με την προϋπόθεση ότι:

  • το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου που αναφέρεται στη συνέχεια και αυτή η σημείωση εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα,
  • τα έγγραφα διατίθενται για ενημέρωση και προσωπική χρήση μόνο και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να αναρτηθούν σε οποιοδήποτε δίκτυο ή μετάδοση σε οποιοδήποτε μέσο, και
  • τα έγγραφα δεν θα υποστούν καμία τροποποίηση.
Εμπορική χρήση δεν επιτρέπεται.

Ορισμένα τμήματα του site προορίζονται για να τα κατεβάσετε για ενημέρωσή σας και μόνο.

Η χρήση των εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ή την αντιγραφή σχεδίων ή της διάταξης του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτού του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα και άλλους νόμους και δεν μπορούν να αντιγραφούν εν όλω ή εν μέρει. Το λογότυπο, τα γραφικά, οι ήχοι και οι εικόνες από αυτό το site δεν μπορεί να αντιγραφούν ή να αναμεταδοθούν, αν δεν επιτρέπεται εγγράφως από την Yealink.gr .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από εκείνoυς που επιτρέπονται από την Yealink.gr απαγορεύεται ρητά, και μπορεί να οδηγήσει σε νομική προσφυγή εναντίον σας.

Σύνδεσμοι σε Ιστοχώρους Τρίτων (Hypertext Links)

Η Yealink.gr δεν μπορεί και δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το Site και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Σύνδεσμοι παρέχονται ως ευκολία. Οι χρήστες συνδέονται με άλλες ιστοσελίδες με δική τους ευθύνη και τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρησιμοποίησης αυτών των ιστοσελίδων.

Εμπορικά Σήματα

Η Yealink και το λογότυπο Yealink είναι εμπορικά σήματα της Yealink Network Technology Co. Ltd. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων και του περιεχομένου που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, σε διάφορες δικαιοδοσίες, των αντίστοιχων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων του Yealink. Η Yealink αναγνωρίζει όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται.

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Yealink.gr δίνει την άδεια για χρήση, αντιγραφή και διανομή υλικού που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα αυτή και τα συναφή γραφικά με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας φαίνεται σε όλα τα αντίγραφα.

Copyright Yealink.gr © 2015 All rights reserved.

Όταν υλικό τρίτων που περιλαμβάνεται στο Site αυτό χρησιμοποιείται για αντιγραφή ή για να διανεμηθεί, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με αυτό το τρίτο μέρος πρέπει επίσης να εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτός ο δικτυακός τόπος ελέγχεται από την Yealink στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με τις πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους νόμους της Ελλάδος, με τα Ελληνικά δικαστήρια να έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του yealink.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (για τη προστασία προσωπικών δεδομένων προστασία δεδομένων. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.yealink.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του yealink.gr.

Καταγραφή Κλήσεων

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι κλήσεις μπορεί να καταγράφονται για λόγους διασφάλισης των επικοινωνιών ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Λοιποί Όροι


Η Yealink.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας το παρόν, ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας προειδοποιήσει. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για εσάς, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντας Όρους και Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν. Σημειώστε ότι το παρόν δεν μπορεί να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί από εσάς.

Προσωπικός Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail)

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη/ χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του yealink.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία : Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους. Το yealink.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το yealink.gr ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Η Yealink.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει, και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Επικοινωνία

Παρά το γεγονός ότι η Yealink.gr μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να καταγράφει ή να επιθεωρεί συνδιαλέξεις, συζητήσεις, αποστολές, μεταβιβάσεις, ενημερωτικά δελτία και παρεμφερές υλικό στον δικτυακό της τόπο δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντία, διαβολή, παράλειψη, ψευδολογία, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια που περιέχεται στο περιεχόμενο των προαναφερθέντων.

Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλοθηρικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βλάσφημο ή άλλο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, αδικοπραξίες ή εν γένει να συνιστούν παραβάσεις οποιουδήποτε άλλου νόμου. Η Yealink.gr θα συμμορφωθεί πλήρως με τις αστυνομικές αρχές ή τις δικαστικές εντολές που την υποχρεώνουν να αποκαλύψει την ταυτότητα όποιου αποστέλλει τέτοιου είδους υλικό ή περιεχόμενο.

Αποζημίωση

Για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει έπειτα από δική σας παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετικά με την σύνδεση σας (περιλαμβανομένης αμελούς ή παράνομης συμπεριφοράς) ή υπαιτιότητας οποιουδήποτε άλλου ατόμου κάνοντας χρήση της δικής σας σύνδεσης, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίσετε και να μην θεωρήσετε υπαίτιο την Yealink.gr τους διαχειριστές του δικτυακού της τόπου ή τους τρίτους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης δικηγορικής αμοιβής, που τυχόν προκύψει.

Διάρκεια Σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ξεκινά με την ηλεκτρονική αποδοχή του επισκέπτη/ χρήστη των όρων της παρούσας σύμβασης και διαρκεί για όσο χρόνο ο χρήστης/ επισκέπτης παραμένει σύμφωνος με αυτούς και δεν προβαίνει σε διακοπή της, μέσω της λειτουργικότητας που διατίθεται στο yealink.gr.Call me back